وقتی کادر بیمارستان خود عامل انتشار ویروس کرونا می شود

وقتی کادر بیمارستان خود عامل انتشار ویروس کرونا می شود

می خواهم خاطره ای که در هفته گذشته برایمان در بیمارستان اتفاق افتاد را روایت کنم .تجربه ای که برای ما سنگین تمام شد.طبق روال روزهای قبل نوبت دیالیز پدرم بود و ما او را به بیمارستانی که آنجا دیالیز صورت می گیرد بردیم پدر از روز قبل حال خوشی نداشت و همه ما را نگران کرده بود ما هم این موضوع را با کادر دیالیز در میان گذاشتیم که ناگهان بدون هیچ دلیلی مسئول بخش دیالیز با دادو فریاد اعلام کرد که پدر شما کرونا دارد و باید به اورژانس بخش حرونا منتقل شود هر چه ما گفتیم که پدر واکسن کرونا زده و ممکن نیست کرونا داشته باشد گوشی شنوا نبود.متاسفانه پدر را به بخش زون خاکستری کرونا منتقل کردن و در گوشه ای قرار دادن و ما هم به همراه ایشان در سالن مقابل بخش خاکستری ایستادیم خاطره ای که شاید تا ابد در ذهنمان حک شده و بماند.درب هر چند دقیقه یکبار باز می شد و جنازه ای داخل کیسه سیاه به سردخانه منتقل می شد و ما هر بار نگران پدر سری به داخل می انداختیم تا از وضعیت پدر آگاه شویم بعد از حدود یک ساعت نوبت به ما رسید و تشخیص پزشک بخش جالب بود.پدر شما کرونا ندارد و تنها کمی ریه های او آب دارد و علت آنهم عدم کشیدن درست آب از بدن بیمار در بخش دیالیز است.به پزشک گفتم آقای دکتر محیط این بخش بسیار نگران کننده است اجازه بدهید پدر را خیلی زود از بخش خاکستری خارج کنیم و ببریم بخش دیالیز که در این لحظه با مخالفت پزشک مواجه شدم ایشان فرمودن خودتان نمی توانید بیمار را تحویل بگیرید و باید از بهیاران بخش دیالیز بیاید و بیمار را تحویل بگیرد.این آمدن حدود یک ساعت طول کشید و بیمار و ما در آن شرایط بسیار بد محیطی سلانه سلانه تماشاگر ماجرا .بالاخره بهیار عزیز تشریف فرما شدن و پدر برای انجام دیالیز راهی بخش دیالیز شد.اما حاصل این همه غفلت مسئولان و پزشکان بیمارستان برای خانواده ما مبتلا شدن همه اعضای خانواده به بیماری کرونا بود .جناب آقای دکتر صومی عزیز وقتی حتی کادر پزشکی ما همه چیز را رها کرده و تمام فکر و ذکرشان فقط شده کرونا شما چه انتظاری از مردم دارید روی یک اشتباه کادر شما ۵نفر از اعضای یک خانواده دچار کرونا شدن شاید چه بسیار افرادی مثل ما که بخاطر درک بد موضوع توسط کادر پزشکی شما دچار بیماری کرونا و حتی مرگ شده اند.آقای صومی در این میان بازار خوبی برای پزشکان و کادر های درمان هم باز شده است خدا بدهد برکت .برای تست کرونا Pcrنفری ناقابل ۴۰۰هزار تومن پرداخت کردیم و برای اینکه پزشکی برای ویزیت بیمار کرونایی به خانه بیاید مبلغ ۸۰۰هزار تومن درخواست کرد.آقای صومی بدتان نیاید اما کرونا هر قدر به اصناف و کسبه لطمه زده کار پزشکان و زیر مجموعه آنها را سکه کرده .به قول دوست پزشکی که میگفت خدا به کرونا برکت دهد