بانوان تبریزی و مدیریت ناکارآمد شهری!

بانوان تبریزی و مدیریت ناکارآمد شهری!

رقیه سردارپور:یکی از مهم ترین و اساسی ترین غفلت های مدیریت شهری تبریز طی سال های اخیر، چه از منظر کارکردهای شورایی و چه از بعد وظایف و مسوولیت های شهرداری، بی توجهی به مطالبات و نیازهای قشر بانوان شهر، به ویژه بانوان خودسرپرست بوده است.🔹این دسته از بانوان، خواه ناخواه به دلیل شرایط و مشکلات متعدد اجتماعی، به ویژه در موضوع اشتغال و خوداتکایی، همواره نیازمند حمایت های حداکثری در بحث توانمندسازی شغلی و بسترسازی برای دریافت حمایت های مدیریتی بوده و هستند.🔹شورا و شهرداری به عنوان متولی اصلی اداره و سیاست گذاری شهر باید در برنامه ریزی های شهری و مدیریتی خود، توجه ویژه و جدی به این بخش از مطالبات شهروندی زنان خودسرپرست تبریز داشته و با ایجاد اماکن و مجموعه های اختصاصی برای فعالیت و اشتغال این دسته از بانوان، گامی موثر در راستای توانمندسازی شغلی و معیشتی آنان بردارد.🔹این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که بانوان به عنوان نیمی از جمعیت کشور و شهر، با دریافت خدمات اختصاصی و مناسب شهری، عملا وارد چرخه مشارکت پذیری و حمایتی مدیران شهری خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *