آئین نامه واردات خودرو به زودی ابلاغ می‌شود
آئین نامه واردات خودرو به زودی ابلاغ می‌شود

آئین نامه واردات خودرو به زودی ابلاغ می‌شود 🔹فاطمی امین در پاسخ به چگونگی دستورالعمل واردات خودرو گفت: بحث قرار نبود خودرویی شود اما آئین‌نامه واردات خودرو در دستور کار قرار دارد و به زودی ابلاغ خواهد شد.

آئین نامه واردات خودرو به زودی ابلاغ می‌شود

🔹فاطمی امین در پاسخ به چگونگی دستورالعمل واردات خودرو گفت: بحث قرار نبود خودرویی شود اما آئین‌نامه واردات خودرو در دستور کار قرار دارد و به زودی ابلاغ خواهد شد.