آتش سوزی در شهرک سلیمی
آتش سوزی در شهرک سلیمی

🔹آتش سوزی در شهرک سلیمی سجاد صفری روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان؛کارخانه «سکان» واقع در شهرک سلیمی آذرشهر دچار حریق شد.تیم های امداد و نجات جمعیت هلال آذربایجان شرقی به محل حادثه اعزام گشتند.

🔹آتش سوزی در شهرک سلیمی

سجاد صفری روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان؛کارخانه «سکان» واقع در شهرک سلیمی آذرشهر دچار حریق شد.تیم های امداد و نجات جمعیت هلال آذربایجان شرقی به محل حادثه اعزام گشتند.