آتش سوزی در پتروشیمی گلپایگان اصفهان
آتش سوزی در پتروشیمی گلپایگان اصفهان

آتش سوزی در پتروشیمی گلپایگان اصفهان 🔹خلجی مسول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلپایگان اصفهان: ساعت ۱۶عصر امروز انبار ضایعات در پتروشیمی گلپایگان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای امدادی آتش نشانی این حریق مهار شد.

آتش سوزی در پتروشیمی گلپایگان اصفهان

🔹خلجی مسول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلپایگان اصفهان: ساعت ۱۶عصر امروز انبار ضایعات در پتروشیمی گلپایگان دچار حریق شد که با حضور به موقع نیروهای امدادی آتش نشانی این حریق مهار شد.