آتش سوزی کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند
آتش سوزی کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند

🔺آتش سوزی کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند 🔹حوالی ساعت ۱۵ ظهر، کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند طعمه حریق و با حضور آتش نشانان از سرایت به سایر نقاط کارخانه و کارخانه های همجوار جلوگیری و ایمن سازی کردند. 🔹 ساعت ۱۵ ظهر امروز شنبه ۱۵ […]

🔺آتش سوزی کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند

🔹حوالی ساعت ۱۵ ظهر، کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند طعمه حریق و با حضور آتش نشانان از سرایت به سایر نقاط کارخانه و کارخانه های همجوار جلوگیری و ایمن سازی کردند.

🔹 ساعت ۱۵ ظهر امروز شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ پس از گزارش وقوع این حادثه از سوی شهروندان به سامانه ۱۲۵، آتش نشانانی مرند مبنی بر آتش‌سوزی کارخانه تولیدی شانه تخم مرغ واقع در شهرک صنعتی مرند آتش‌نشانان مرندی فورا به محل حادثه اعزام و با انبوهی از آتش مواجه شدند که بلافاصله آتش را مهار و ایمن سازی کامل کارخانه را انجام داده و از سرایت به سایر نقاط کارخانه و کارخانه های همجوار پیشگیری کردند.

🔹گفتنی است، با حضور بموقع آتش نشانی این آتش سوزی به طور کاملأ ایمن اطفاء و ایمن سازی شد.