آتش سوزی ۴ هکتار از اراضی تالاب انزلی
آتش سوزی ۴ هکتار از اراضی تالاب انزلی

آتش سوزی ۴ هکتار از اراضی تالاب انزلی🔹 رئیس اداره محیط زیست انزلی: با اطلاع رسانی مردمی در ساعت ۱۳ امروز مبنی بر وقوع حریق در اراضی تالاب بین المللی انزلی در محدوده روستای سنگاچین بلافاصله اطفای حریق در دستور کار گروه‌های امدادی قرار گرفت.🔹 در این آتش سوزی که به دلیل سهل انگاری یکی […]

آتش سوزی ۴ هکتار از اراضی تالاب انزلی🔹

رئیس اداره محیط زیست انزلی: با اطلاع رسانی مردمی در ساعت ۱۳ امروز مبنی بر وقوع حریق در اراضی تالاب بین المللی انزلی در محدوده روستای سنگاچین بلافاصله اطفای حریق در دستور کار گروه‌های امدادی قرار گرفت.🔹 در این آتش سوزی که به دلیل سهل انگاری یکی از کشاورزان بومی منطقه رخ داده بود ۴ هکتار از اراضی تالاب بین المللی انزلی طعمه حریق شد.🔹 یکی از کشاورزان برای اصلاح زمین کشاورزی خود اقدام به آتش زدن چوب و علوفه اضافی کرده و بدون اطمینان از خاموش شدن کامل آتش مزرعه را ترک کرده بود که آتش به نقاط دیگر سرایت کرد. این آتش سوزی خسارت جانی به همراه نداشت.