آخرين خبر از خاكسپارى ابتهاج
آخرين خبر از خاكسپارى ابتهاج

آخرين خبر از خاكسپارى ابتهاج یلدا ابتهاج در اینستاگرام نوشت:به یاد جملهٔ عمیق احسان یارشاطر می افتم: «امیدوارم که نیکی همیشه به چشم تو زیبا بیاید».نیکی را زیبا دیدن، آدمیزادگی است.و این روزها که ما و شما مردم ایران و جهان زبان پارسی، در غم از دست دادن پدر، شاعر بزرگ ایران که یک قرن […]

آخرين خبر از خاكسپارى ابتهاج

یلدا ابتهاج در اینستاگرام نوشت:به یاد جملهٔ عمیق احسان یارشاطر می افتم: «امیدوارم که نیکی همیشه به چشم تو زیبا بیاید».نیکی را زیبا دیدن، آدمیزادگی است.و این روزها که ما و شما مردم ایران و جهان زبان پارسی، در غم از دست دادن پدر، شاعر بزرگ ایران که یک قرن در ستایش زیبایی، عدالت و درستی سرود، در سوگ نشسته‌ایم، متاسفانه شاهد خامی‌هائی بودیم که بازگشت پیکر او را به وطن تا به امروز به تاخیر انداخته.بی‌حرمتی به ساحت او و پیکر او که در هر آیین و مرامی ناپسند است بخشودنی نیست، از جانب هر کسی، حتی نزدیکان او، بی‌حرمتی به مردم ایران است.با اقداماتی که اینجا در آلمان ما سه فرزند او انجام داده‌ایم امید داریم تا در روزهای آینده بتوانیم او را در آخرین سفرش در بازگشت به زادگاهش همراهی کنیم.

با قسمتی از سروده‌ای از او به این انتظار می‌نشینیم:

گفتم این کیست که پیوسته مرا می‌خواند

خنده زد از بنِ جانم که منم، ایرانم

گفتم ای جان و جهان، چشم و چراغِ دل من

من همان عاشقِ دیرینه جان‌افشانم

به هوایِ تو جهان گردِ سرم می‌گردد

ورنه دور از تو همین سایه سرگردانم