آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور
آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور

🔻آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور/ افزایش تعداد شهرهای با وضعیت آبی 🟥قرمز: ۰ شهر 🟧نارنجی: ۳ شهر 🟨زرد: ۷۶ شهر 🟦آبی: ۳۶۹ شهر

🔻آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور/ افزایش تعداد شهرهای با وضعیت آبی

🟥قرمز: ۰ شهر

🟧نارنجی: ۳ شهر

🟨زرد: ۷۶ شهر

🟦آبی: ۳۶۹ شهر