آذربایجان‌شرقی همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه بوده است
آذربایجان‌شرقی همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه بوده است

آذربایجان‌شرقی همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه بوده است سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: استان همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه است. به گزارش تایسیز نیوز، حیدر فتح زاده امروز در مراسم […]

آذربایجان‌شرقی همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه بوده است

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد و گفت: استان همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه است.

آذربایجان‌شرقی همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه بوده است

به گزارش تایسیز نیوز، حیدر فتح زاده امروز در مراسم معارفه خود ضمن تشکر از زحمات ۱۸ ماهه دکتر فرشکاران در مدیریت سازمان اظهار کرد: بنده در سال ۷۹ وارد سازمان شدم و تا کنون با چهار رئیس همکاری داشته‌ام که از همه این بزرگواران خاطرات خوش و تجربیات گرانبهایی به یادگار دارم.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی با حدود ۴ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۷۲۷ نفر جمعیت دارای ۲۱ شهرستان، ۷۰ شهر و دو هزار و ۷۳۱ آبادی بوده و همواره با چالش‌های توسعه یافتگی متوازن و آمایش سرزمین مواجه است.

فتح زاده تصریح کرد: یکی از دغدغه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مرجعیت سازمان در امورات مختلف نهادینه و اهداف توسعه‌ای، آمایشی و زیست محیطی استان محقق شود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی سازمان در کنار جذب و توزیع اعتبارات برای ۲۳ دستگاه اجرایی، تلاش در جهت کیفی سازی منابع، توجه به توسعه صنایع معدنی، گردشگری و استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی استان تاکید کرد.