آذربایجان شرقی دومین قطب تولید سیب کشور
آذربایجان شرقی دومین قطب تولید سیب کشور

🔻آذربایجان شرقی دومین قطب تولید سیب کشور 🔹️مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: باغداران استان در تولید سیب درختی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده اند.

🔻آذربایجان شرقی دومین قطب تولید سیب کشور

🔹️مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: باغداران استان در تولید سیب درختی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده اند.