آذین‌بندی پیاده راه امین با المان های نوری
آذین‌بندی پیاده راه امین با المان های نوری

به منظور افزایش زیبایی های بصری بافت تاریخی شهر، شهرداری منطقه ۸ افدام به آذین بندی و نصب ریسه های نوری در طول پیاده راه امین کرد.  به گزارش تایسیزنیوز، حسین منیری فر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور زیباسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز، عوامل زیباسازی شهرداری منطقه ۸ اقدام […]

به منظور افزایش زیبایی های بصری بافت تاریخی شهر، شهرداری منطقه ۸ افدام به آذین بندی و نصب ریسه های نوری در طول پیاده راه امین کرد. 

به گزارش تایسیزنیوز، حسین منیری فر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور زیباسازی معابر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز، عوامل زیباسازی شهرداری منطقه ۸ اقدام به  طراحی و نصب المان های نوری بر فراز پیاده راه امین کردند که منجر به افزایش زیبایی های بصری و شادابی محیطی در این مسیر گردشگری شده است.

وی افزود: طی روزهای اخیر کارشناسان زیباسازی منطقه ۸، در کنار نصب المان های نوری در پیاده راه امین، اقدام به تعمیر المان های نوری خیابان شریعتی جنوبی و چهار راه شریعتی کرده و ایرادات آنها را رفع و راه اندازی مجدد کردند.

در حال حاضر یکی از موضوع های قابل توجه در نورپردازی های شهری، المان های نوری هستند که  نصب این المان ها نقش بالایی در زیباسازی و ارتقای هویتمندی شهرها در شب دارند.