آرامگاه هوشنگ ابتهاج پس از نصب تندیس و سنگ قبر
آرامگاه هوشنگ ابتهاج پس از نصب تندیس و سنگ قبر

آرامگاه هوشنگ ابتهاج پس از نصب تندیس و سنگ قبر یلدا ابتهاج، فرزند شاعر فقید هوشنگ ابتهاج صبح امروز در صفحۀ اینستاگرامی خود نوشت: روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور پس از روزها تلاش و آماده‌سازی برای سنگ آرامگاه و نصب و سردیس در باغ محتشم رشت گرد هم می‌آییم.

آرامگاه هوشنگ ابتهاج پس از نصب تندیس و سنگ قبر

یلدا ابتهاج، فرزند شاعر فقید هوشنگ ابتهاج صبح امروز در صفحۀ اینستاگرامی خود نوشت: روز چهارشنبه، ۲۳ شهریور پس از روزها تلاش و آماده‌سازی برای سنگ آرامگاه و نصب و سردیس در باغ محتشم رشت گرد هم می‌آییم.