آغاز رقابتهای کشتی آزاد دانشجویان سراسرکشور از امروز صبح به میزبانی دانشگاه آزاد اهر
آغاز رقابتهای کشتی آزاد دانشجویان سراسرکشور از امروز صبح به میزبانی دانشگاه آزاد اهر

آغاز رقابتهای کشتی آزاد دانشجویان سراسرکشور از امروز صبح به میزبانی دانشگاه آزاد اهر دور دوم از اولین روز مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی ایران  در رشته آزاد به میزبانی اهر امروز صبح آغاز شد 🔰به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر مسابقات قهرمانی کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه […]

آغاز رقابتهای کشتی آزاد دانشجویان سراسرکشور از امروز صبح به میزبانی دانشگاه آزاد اهر

دور دوم از اولین روز مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی ایران  در رشته آزاد به میزبانی اهر امروز صبح آغاز شد

🔰به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر مسابقات قهرمانی کشتی آزاد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ایران هفتم و هشتم مرداد ماه با حضور عسگری محمدیان دارنده ۲ مدال نقره المپیک و رئیس هیات کشتی مازندران و جمعی از پهلوانان وپیشکستوتان کشتی از سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در حال برگزاری است.

📸 مصطفی قربان موحد