آغاز عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیر همسطح رسالت
آغاز عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیر همسطح رسالت

آغاز عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیر همسطح رسالت ▫️شهردار تبریز از شروع آسفالت ریزی رمپ شمالی تقاطع غیرهمسطح رسالت به دیزل آباد و همزمان با آن بتن ریزی قرنیزها و نصب عرشه ها خبر داد. ▫️یعقوب هوشیار در بازدید از این پروژه که یاسین بجانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی […]

آغاز عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیر همسطح رسالت

▫️شهردار تبریز از شروع آسفالت ریزی رمپ شمالی تقاطع غیرهمسطح رسالت به دیزل آباد و همزمان با آن بتن ریزی قرنیزها و نصب عرشه ها خبر داد.

▫️یعقوب هوشیار در بازدید از این پروژه که یاسین بجانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر و سامان احمدزاده معاون فنی و عمرانی شهرداری نیز حضور داشتند اظهار کرد: عملیات آسفالت ریزی رمپ شمالی روگذر رسالت با رعایت نکات ایمنی و فنی آغاز شده است.