آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز
آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد: آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز، خبر داد. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، سیامک آسیایی با اعلام این خبر گفت: در راستای تداوم […]

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز

آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از آغاز عملیات اجرایی کمربند سبز غرب تبریز، خبر داد.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از شهریار، سیامک آسیایی با اعلام این خبر گفت: در راستای تداوم و تکمیل کمربندهای سبز پیرامونی تبریز و برابر هماهنگی های به عمل آمده با اداره کل راهداری و جاده ای استان، محدوده اتوبان غرب تبریز پس از پاکسازی، نخاله برداری و ایجاد بستر مناسب، تحت عملیات کاشت انبوه نهال قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه برابر برنامه ریزی های انجام یافته، در سال ۱۴۰۲ توسعه ۴۰۰ هکتاری فضاهای سبز شهری را خواهیم داشت خاطرنشان کرد: حاشیه های کناری اتوبان جدیدالاحداث غرب تبریز بستر مناسبی برای کاشت نهال و توسعه فضای سبز شهری می باشند و برابر برنامه ریزی صورت گرفته این مسیر از دو طرف تحت عملیات کاشت انبوه نهال قرار می گیرد.

آسیایی اجرای عملیات کاشت نهال در تفرجگاههای آرپادره سی، عباس میرزا و ائل باغی را نیز متذکر شد و از تلاش کلیه نیروهای حوزه سیما، منظر و فضای سبز برای بهبود وضع کیفی و کمی فضاهای سبز شهری و تحقق کامل برنامه توسعه ۴۰۰ هکتاری در سال جاری خبر داد.

برابر برآوردهای اولیه و پیش بینی های صورت گرفته، توسعه ۵۰ هکتاری فضای سبز را در محدوده این کمربند پرتردد شهری خواهیم داشت.