آغاز فروش بلیط قطار مسافری خاوران تبریز_تهران از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد
آغاز فروش بلیط قطار مسافری خاوران تبریز_تهران از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد

آغاز فروش بلیط قطار مسافری خاوران تبریز_تهران از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن:ان‌شاءالله با افتتاح مسیر ریلی بستان‌آباد_خاوران در جریان سفر استانی رئيس جمهور محترم و وزیر محترم راه و شهرسازی، حلقه مفقوده محور ریلی مستقیم تهران_تبریز تکمیل شده و اولین قطار مسافری خاوران تبریز_تهران حرکت […]

آغاز فروش بلیط قطار مسافری خاوران تبریز_تهران از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد

صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن:ان‌شاءالله با افتتاح مسیر ریلی بستان‌آباد_خاوران در جریان سفر استانی رئيس جمهور محترم و وزیر محترم راه و شهرسازی، حلقه مفقوده محور ریلی مستقیم تهران_تبریز تکمیل شده و اولین قطار مسافری خاوران تبریز_تهران حرکت خواهد کرد. فروش بلیط این قطارها از ١٠ صبح چهارشنبه ١٧ خرداد آغاز میشود.

‏جهت رفاه هموطنان عزیز آذربایجان شرقی، بهترین زمان را برای حرکت اختصاص دادیم. این قطارها از روز ٢٠ خرداد هم از مبدا خاوران تبریز و هم از مبدا تهران، ساعت ۲۲:۱۵ حرکت کرده و حدود ساعت ۸ صبح به مقصد میرسند که حدود ۳ ساعت کوتاه‌تر از مسیر فعلی تهران تبریز است.

* دولت مردمی ایران قوی *