آغاز فصل سرما با تشکیل صف‌های طویل سیلندر گاز مایع در ارومیه
آغاز فصل سرما با تشکیل صف‌های طویل سیلندر گاز مایع در ارومیه

آغاز فصل سرما با تشکیل صف‌های طویل سیلندر گاز مایع در ارومیه 🔹شهروندان ارومیه برای تهیه کپسول گاز مایع باید ساعت‌ها درصف منتظر بمانند و در آخر نیز مجبور به تهیه کپسول گاز از بازار سیاه و به قیمت چند برابری می‌شوند. 🔹تقریبا دو ماه است که در ارومیه و سیلوان و چند جای دیگر  […]

آغاز فصل سرما با تشکیل صف‌های طویل سیلندر گاز مایع در ارومیه

🔹شهروندان ارومیه برای تهیه کپسول گاز مایع باید ساعت‌ها درصف منتظر بمانند و در آخر نیز مجبور به تهیه کپسول گاز از بازار سیاه و به قیمت چند برابری می‌شوند.

🔹تقریبا دو ماه است که در ارومیه و سیلوان و چند جای دیگر  کپسول گاز نایاب شده است، ابتدا قیمت ۲۲ هزار تومان بود، بعد به ۴۰ و ۵۰ هزار تومان رسید، و در حال حاضر قیمت یک کپسول گاز در برخی جاها به ۱۰۰هزار تومان رسیده که تازه آن هم پیدا نمی‌شود.