آغاز ماموریت سفیر جدید فرانسه در تهران
آغاز ماموریت سفیر جدید فرانسه در تهران

🔻آغاز ماموریت سفیر جدید فرانسه در تهران 🔹«نیکولا رش» سفیر جدید فرانسه در آغاز ماموریتش در جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد

🔻آغاز ماموریت سفیر جدید فرانسه در تهران

🔹«نیکولا رش» سفیر جدید فرانسه در آغاز ماموریتش در جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم امیرعبداللهیان کرد