آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟
آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟

آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟ ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس: در تمام دانشگاه‌های دنیا، دانشجو بودن یک سری ضوابط و مقررات دارد. 🔹بستگی به تخلفاتی که دانشجو، کارمند یا استاد انجام می‌دهد، به طور طبیعی یک مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است. 🔹افراد تخلف کرده اند، تخلفشان هم مجازاتی دارد 🔹بحث ستاره‌دار بودن یا […]

آغاز مجدد ستاره‌دار کردن دانشجویان؟

ویس‌کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس: در تمام دانشگاه‌های دنیا، دانشجو بودن یک سری ضوابط و مقررات دارد.

🔹بستگی به تخلفاتی که دانشجو، کارمند یا استاد انجام می‌دهد، به طور طبیعی یک مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

🔹افراد تخلف کرده اند، تخلفشان هم مجازاتی دارد

🔹بحث ستاره‌دار بودن یا نبودن یک بحث انحرافی است.