آغاز پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از دیگر مطالبات گندم‌کاران
آغاز پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از دیگر مطالبات گندم‌کاران

آغاز پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از دیگر مطالبات گندم‌کاران 🔹سرپرست معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران طی امروز و دوشنبه هفته آینده خبر داد.

آغاز پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان از دیگر مطالبات گندم‌کاران

🔹سرپرست معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم‌کاران طی امروز و دوشنبه هفته آینده خبر داد.