آفتابه و لگن کارکرده هم قیمتی شد!
آفتابه و لگن کارکرده هم قیمتی شد!

آفتابه و لگن کارکرده هم قیمتی شد! آفتابه لگن در گذشته وسیله ای بود که در خانه های اشرافی و مهمانی های اعیایی وجود داشت. در جهیزیه خیلی از شهرها آفتابه و لگن مسی از واجبات خرید عروس برای خانه خود بود. حتی بعد از سال ها این رسم در برخی شهرها از جمله اصفهان […]

آفتابه و لگن کارکرده هم قیمتی شد!

آفتابه لگن در گذشته وسیله ای بود که در خانه های اشرافی و مهمانی های اعیایی وجود داشت.

در جهیزیه خیلی از شهرها آفتابه و لگن مسی از واجبات خرید عروس برای خانه خود بود.

حتی بعد از سال ها این رسم در برخی شهرها از جمله اصفهان پابرجاست و جهیزیه بدون آفتابه و لگن مسی از نظر خانواده داماد کامل نیست.

آفتابه و لگن مسی راه خود را به سایت های فروش ایتنرنتی دست دوم باز کرده است و با قیمت های عجیبی خرید و فروش می شود.

در یکی از این آگهی ها آفتابه ای که بیش از ۵۰ سال عمر دارد را با قیمتی عجیب ۱۷ میلیون تومان به فروش می رساند.