آقا تهرانی: حجاب بحثی نیست که در آن تردیدی وجود داشته باشد
آقا تهرانی: حجاب بحثی نیست که در آن تردیدی وجود داشته باشد

🔻آقا تهرانی: حجاب بحثی نیست که در آن تردیدی وجود داشته باشد / هیچ جای دنیا آزادی مطلق نیست مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران در مجلس:در مسائل سیاسی و اجتماعی باید در مسیر ولایت حرکت کرد. 🔹بحث حجاب‌ که بحثی نیست در آن تردیدی وجود داشته باشد، هیچ جای دنیا آزادی مطلق نیست، البته شعار انقلاب […]

🔻آقا تهرانی: حجاب بحثی نیست که در آن تردیدی وجود داشته باشد / هیچ جای دنیا آزادی مطلق نیست

مرتضی آقاتهرانی، نماینده تهران در مجلس:در مسائل سیاسی و اجتماعی باید در مسیر ولایت حرکت کرد.

🔹بحث حجاب‌ که بحثی نیست در آن تردیدی وجود داشته باشد، هیچ جای دنیا آزادی مطلق نیست، البته شعار انقلاب ما هم، استقلال و آزادی است، و باید هم آزادی افراد در حد و اندازه‌اش تامین شود.