آلایندگی پالایشگاه تبریز و مشکلاتی که برای سلامتی انسانها ایجاد می شود
آلایندگی پالایشگاه تبریز و مشکلاتی که برای سلامتی انسانها ایجاد می شود

آلایندگی پالایشگاه تبریز و مشکلاتی که برای سلامتی انسانها ایجاد می شود در حالی که آلایندگی پالایشگاه تبریز داد بسیاری از شهروندان‌ را در آورده است شهردار تبریز برای این موضوع راه حل عجیبی پیشنهاد کرده است پیشنهاد شهردار تبریز؛زمین‌های پالایشگاه در ازای اخذ عوارض آلایندگی تحویل شهرداری شودشهردار تبریز خواستار قیمت‌گذاری کارشناسی و واگذاری […]

آلایندگی پالایشگاه تبریز و مشکلاتی که برای سلامتی انسانها ایجاد می شود

در حالی که آلایندگی پالایشگاه تبریز داد بسیاری از شهروندان‌ را در آورده است شهردار تبریز برای این موضوع راه حل عجیبی پیشنهاد کرده است

پیشنهاد شهردار تبریز؛زمین‌های پالایشگاه در ازای اخذ عوارض آلایندگی تحویل شهرداری شودشهردار تبریز خواستار قیمت‌گذاری کارشناسی و واگذاری زمین‌های پالایشگاه واقع در جاده ائل‌گلی در ازای اخذ عوارض ناشی از آلایندگی پالایشگاه به شهرداری تبریز شد.

یعقوب هوشیار:پالایشگاه تبریز باید سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان در قالب عوارض آلایندگی به شهرداری پرداخت کند.وزیر اقتصاد و استاندار آذربایجان‌شرقی نیز دستوری مبنی بر پرداخت عوارض آلایندگی توسط پالایشگاه صادر کردند و مقرر شده بود از سرجمع مالیاتی پرداخت شود، ولی پرداخت نشده است.

پیشنهاد ما این است زمین‌های مربوط به شرکت نفت در جاده ائل گلی به متراژ ۱۱۳ هزار متر مربع قیمت‌گذاری کارشناسی شود و بتوانیم از این طریق عوارض پالایشگاه را اخذ کنیم.