آلودگی آب، علت مسمومیت ساکنان آبش احمد کلیبر
آلودگی آب، علت مسمومیت ساکنان آبش احمد کلیبر

آلودگی آب، علت مسمومیت ساکنان آبش احمد کلیبر دکتر درستی، معاون بهداشتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: علت احتمالی مسمومیت تعدادی از ساکنان روستا‌های بخش «آبش احمد» کلیبر استفاده از آب آلوده منبع مشترک است. 🔹حال همه ساکنان این بخش خوب است و سرپایی درمان شده اند و مشکل خاصی ندارند. 🔹ساکنان روستا‌هایی که مسموم […]

آلودگی آب، علت مسمومیت ساکنان آبش احمد کلیبر

دکتر درستی، معاون بهداشتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز: علت احتمالی مسمومیت تعدادی از ساکنان روستا‌های بخش «آبش احمد» کلیبر استفاده از آب آلوده منبع مشترک است.

🔹حال همه ساکنان این بخش خوب است و سرپایی درمان شده اند و مشکل خاصی ندارند.

🔹ساکنان روستا‌هایی که مسموم شده بودند از آب منبع مشترک استفاده کرده اند، در سایر روستای همجوار که منبع آب آن‌ها جدا بود، مسمومیتی گزارش نشده است.