آلودگی هوا، میهمان ناخوانده‌ی تبریزی‌ها!
آلودگی هوا، میهمان ناخوانده‌ی تبریزی‌ها!

💢 آلودگی هوا، میهمان ناخوانده‌ی تبریزی‌ها! طبق شاخص‌های اعلامی مرکز پایش کیفی هوای کشور:▫️شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای شهرستان‌ تبریز در ساعت ۱۶ امروز به عدد ۱۲۷ رسیده و در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارد. ▫️میانگین شاخص در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۶ امروز جمعه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۱۲ رسیده […]

💢 آلودگی هوا، میهمان ناخوانده‌ی تبریزی‌ها!

طبق شاخص‌های اعلامی مرکز پایش کیفی هوای کشور:▫️شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای شهرستان‌ تبریز در ساعت ۱۶ امروز به عدد ۱۲۷ رسیده و در وضعیت “ناسالم برای گروه‌های حساس” قرار دارد.

▫️میانگین شاخص در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۶ امروز جمعه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۱۱۲ رسیده است.