آماده بازگشت به برجام هستیم
آماده بازگشت به برجام هستیم

آماده بازگشت به برجام هستیم 🔹رییس جمهور آمریکا در سخنرانی امروز خود در سازمان ملل مدعی شد: آمریکا آماده بازگشت دوجانبه به برجام است؛ البته اگر ایران به تعهداتش عمل کند. 🔹️بایدن ادعا کرد: به ایران اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. من همچنان معتقدم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به […]

آماده بازگشت به برجام هستیم

🔹رییس جمهور آمریکا در سخنرانی امروز خود در سازمان ملل مدعی شد: آمریکا آماده بازگشت دوجانبه به برجام است؛ البته اگر ایران به تعهداتش عمل کند.

🔹️بایدن ادعا کرد: به ایران اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. من همچنان معتقدم که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به این هدف است.