آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه همسایه افغانستان
آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه همسایه افغانستان

🔻آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه همسایه افغانستان وزیر امور خارجه در دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اشاره به حضور بیش از چهار و نیم میلیون تبعه افغانستانی در ایران که بیش از یک و نیم میلیون نفر از آنان بعد از به قدرت رسیدن طالبان وارد کشور […]

🔻آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه همسایه افغانستان

وزیر امور خارجه در دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اشاره به حضور بیش از چهار و نیم میلیون تبعه افغانستانی در ایران که بیش از یک و نیم میلیون نفر از آنان بعد از به قدرت رسیدن طالبان وارد کشور شده‌اند، از آمادگی ایران برای برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه همسایه افغانستان خبر داد.