آمار جهشی کرونا و تداوم سکوت مسئولین آذربایجان شرقی
آمار جهشی کرونا و تداوم سکوت مسئولین آذربایجان شرقی

آمار جهشی کرونا و تداوم سکوت مسئولین آذربایجان شرقی مهدی حافظ زاده پس از تعطیلی و قرنطینه کامل سنندج حالا مسئولین لرستان اقدام به تعطیلی یک هفته ای بانک ها نموده اند . این در حالیست که آذربایجان شرقی با داشتن ۱۰ شهرستان حاد کرونایی که رتبه اول کشور را دارا می باشد تا کنون […]

آمار جهشی کرونا و تداوم سکوت مسئولین آذربایجان شرقی

مهدی حافظ زاده

پس از تعطیلی و قرنطینه کامل سنندج حالا مسئولین لرستان اقدام به تعطیلی یک هفته ای بانک ها نموده اند .

این در حالیست که آذربایجان شرقی با داشتن ۱۰ شهرستان حاد کرونایی که رتبه اول کشور را دارا می باشد تا کنون محدودیت سختگیرانه و متفاوتی در مقایسه با دیگر نقاط کشور نداشته است .

ابتلای روزانه ۶۰۰ نفر آن هم طبق آمار مسئولین بهداشت و درمان در آذربایجان شرقی باعث نگرانی شهروندان شده و از سویی تعطیلی و قرنطینه به خواسته ای عمومی از مدیریت استان تبدیل شده است .

این درحالیست که پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در واکنش به تعطیلی ادارات و قرنطینه کردن گفته بود خون هیچ کس رنگین تر از دیگری نیست !
حال باید منتظر ماند و دید استانی که بیشترین شهرستان و منطقه حاد کرونایی کشور را دارد آیا سیاست فعلی را ادامه می دهد یا اینکه همچون تهران ، سنندج ، لرستان و مناطقی دیگری از کشور برای مبارزه با ویروس کرونا محدودیت های جدیدی را اعمال خواهد کرد؟!