آمار روزانه کرونا در آذربایجان شرقی
آمار روزانه کرونا در آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی؛ روزانه بیش از ۵۰۰ نفر به کرونا مبتلا و ۲۰ نفر فوت می شوند دکتر درستی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز: متاسفانه روزانه بیش از ۵۰۰ نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی شناسایی می‌شود متوسط فوت روزانه بیماران مبتلا به کرونا در استان، بیش از ۲۰ نفر است

آذربایجان شرقی؛ روزانه بیش از ۵۰۰ نفر به کرونا مبتلا و ۲۰ نفر فوت می شوند

دکتر درستی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

متاسفانه روزانه بیش از ۵۰۰ نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی شناسایی می‌شود

متوسط فوت روزانه بیماران مبتلا به کرونا در استان، بیش از ۲۰ نفر است