آمار عجیب از قربانیان قتل‌های ناموسی در سال جاری
آمار عجیب از قربانیان قتل‌های ناموسی در سال جاری

آمار عجیب از قربانیان قتل‌های ناموسی در سال جاری روزنامه اعتماد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان چهار زن و دختری که در خرداد ماه جاری جان باختند یکی را برادرش کشته و دیگری را شوهرش به دلایلی نامشخص خفه کرده است. هشتم الی سیزدهم خرداد ماه جاری، چهار زن و دختر قربانی کودک […]

آمار عجیب از قربانیان قتل‌های ناموسی در سال جاری روزنامه اعتماد نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان چهار زن و دختری که در خرداد ماه جاری جان باختند یکی را برادرش کشته و دیگری را شوهرش به دلایلی نامشخص خفه کرده است.

هشتم الی سیزدهم خرداد ماه جاری، چهار زن و دختر قربانی کودک همسری و مسائل خانوادگی شده‌اند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ از ابتدای سال جاری تاکنون «۱۰ زن و دختر» به این بهانه جان‌شان را ازدست داده‌اند.