آمار کرونا در روز جمعه
آمار کرونا در روز جمعه

🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا🔹شناسایی ۱۳۹ بیمار جدید

🔻فوت ۴ هم‌وطن دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا🔹شناسایی ۱۳۹ بیمار جدید