آمريكا: با اسرائيل در مورد برجام اختلاف تاكتيكى داريم
آمريكا: با اسرائيل در مورد برجام اختلاف تاكتيكى داريم

آمريكا: با اسرائيل در مورد برجام اختلاف تاكتيكى داريم 🔹ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه، در واکنش به پیام نخست وزیر اسرائیل، به خبرنگاران گفت که کشورش با اسرائیل بر سر احیای برجام «تفاوت‌های تاکتیکی» دارد اما بر سر «اهداف استراتژیک» مشترک هیچ جای پرسشی نیست. 🔹ما همراستا هستیم. […]

آمريكا: با اسرائيل در مورد برجام اختلاف تاكتيكى داريم

🔹ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی روز پنجشنبه، در واکنش به پیام نخست وزیر اسرائیل، به خبرنگاران گفت که کشورش با اسرائیل بر سر احیای برجام «تفاوت‌های تاکتیکی» دارد اما بر سر «اهداف استراتژیک» مشترک هیچ جای پرسشی نیست.

🔹ما همراستا هستیم. ما بر سر این باور همراستا هستیم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد یا در اختیار داشته باشد.