آمريكا برزگترين كنسولگرى را در اربيل مى‌سازد
آمريكا برزگترين كنسولگرى را در اربيل مى‌سازد

🔻آمريكا برزگترين كنسولگرى را در اربيل مى‌سازد 🔹️ایرون هیکس، سرکنسول آمریکا در اربیل گفت که کنسولگری آمریکا در اربیل یکی از بزرگ‌ترین کنسولگری‌های آمریکا در جهان خواهد شد و قرار است ٨٠٠ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری شود.

🔻آمريكا برزگترين كنسولگرى را در اربيل مى‌سازد

🔹️ایرون هیکس، سرکنسول آمریکا در اربیل گفت که کنسولگری آمریکا در اربیل یکی از بزرگ‌ترین کنسولگری‌های آمریکا در جهان خواهد شد و قرار است ٨٠٠ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری شود.