آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به بهانه ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرد
آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به بهانه ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرد

آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به بهانه ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرد 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد و شرکت‌هایی را به اتهام ارائه خدمات مالی به حزب‌الله لبنان و تسهیل خرید تسلیحات برای این جنبش تحریم کرده است.

آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به بهانه ارتباط با حزب‌الله لبنان تحریم کرد

🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که افراد و شرکت‌هایی را به اتهام ارائه خدمات مالی به حزب‌الله لبنان و تسهیل خرید تسلیحات برای این جنبش تحریم کرده است.