آمریکا: بدون توافق، تحریم‌ها علیه ایران را ادامه می‌دهیم
آمریکا: بدون توافق، تحریم‌ها علیه ایران را ادامه می‌دهیم

آمریکا: بدون توافق، تحریم‌ها علیه ایران را ادامه می‌دهیم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: بدون تعهد از جانب ایران برای بازگشت به برجام ما به استفاده از اختیارات خود برای تحریم صادرات ایران یا محصولات انرژی این کشور ادامه خواهیم داد.

آمریکا: بدون توافق، تحریم‌ها علیه ایران را ادامه می‌دهیم

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: بدون تعهد از جانب ایران برای بازگشت به برجام ما به استفاده از اختیارات خود برای تحریم صادرات ایران یا محصولات انرژی این کشور ادامه خواهیم داد.