آمریکا سویه کشنده‌تر ویروس کووید را تولید کرد
آمریکا سویه کشنده‌تر ویروس کووید را تولید کرد

🔻آمریکا سویه کشنده‌تر ویروس کووید را تولید کرد 🔹گروهی از پژوهشگران زیست‌فناوری آمریکا اعلام کردند موفق شده‌اند در آزمایشگاه سویه‌ای از ویروس کووید را تکثیر و تولید کنند که نسبت به سویه اولیه آن بسیار کشنده‌تر و خطرناک‌تر است. 🔹این محققان می‌گویند این سویه جدید، ترکیبی از سویه اُمیکرون و سویه اصلی کووید است که […]

🔻آمریکا سویه کشنده‌تر ویروس کووید را تولید کرد

🔹گروهی از پژوهشگران زیست‌فناوری آمریکا اعلام کردند موفق شده‌اند در آزمایشگاه سویه‌ای از ویروس کووید را تکثیر و تولید کنند که نسبت به سویه اولیه آن بسیار کشنده‌تر و خطرناک‌تر است.

🔹این محققان می‌گویند این سویه جدید، ترکیبی از سویه اُمیکرون و سویه اصلی کووید است که نخستین‌بار در استان ووهان چین مشاهده شد.

🔹سویه جدید پس از انتقال به بدن موش‌های آزمایشگاهی، ۸۰ درصد از موش‌های آلوده را تلف کرد. این در حالی است که امیکرون در موش‌های آزمایشگاهی با علائم و عوارض خفیفی همراه بود.