آمریکا: شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کردیم
آمریکا: شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کردیم

آمریکا: شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کردیم🔹 وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که از شرکت‌های صوری برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران استفاده کرده‌اند را تحریم کرده است.

آمریکا: شبکه تجارت نفت و پتروشیمی ایران را تحریم کردیم🔹

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که از شرکت‌های صوری برای تسهیل انتقال و فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران استفاده کرده‌اند را تحریم کرده است.