آمریکا ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را عرضه می‌کند
آمریکا ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را عرضه می‌کند

🔻آمریکا ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را عرضه می‌کند 🔹کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا دستور عرضه ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت این کشور به بازارهای جهانی برای ماه دسامبر را داده و آماده است تا در صورت لزوم برای فصل زمستان مقدار بیشتری از این ذخایر را استفاده کند.

🔻آمریکا ۱۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را عرضه می‌کند

🔹کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا دستور عرضه ۱۵ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت این کشور به بازارهای جهانی برای ماه دسامبر را داده و آماده است تا در صورت لزوم برای فصل زمستان مقدار بیشتری از این ذخایر را استفاده کند.