آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد
آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد

آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده شبکه‌ای را که با دور زدن تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران میلیون‌ها دلار درآمد برای نیروی قدس سپاه تولید می‌کرده را در فهرست سیاه قرار داده است. 🔹اسامی ۲۶شرکت و ۵ فرد در […]

آمریکا ۲۶ شرکت و ۵ فرد را به بهانه ارتباط با ایران تحریم کرد

🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای مدعی شده شبکه‌ای را که با دور زدن تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه ایران میلیون‌ها دلار درآمد برای نیروی قدس سپاه تولید می‌کرده را در فهرست سیاه قرار داده است.

🔹اسامی ۲۶شرکت و ۵ فرد در فهرستی که روی وب‌سایت خزانه‌داری درج شده قرار گرفته است.

🔹این وزارتخانه مدعی شده شبکه مذکور تحت رهبری یک تاجر ترکیه‌ای به نام «سیتکی آیان» فعالیت می‌کرده‌اند.

🔹تمامی اشخاص حقیقی تحریم شده اتباع ترکیه هستند. همچنین از میان ۲۶شرکت مذکور ۲۳شرکت در ترکیه مستقر هستند.‌