آمریکا: ۳ نفر قصد ترور یک آمریکایی ایرانی‌الاصل را داشتند
آمریکا: ۳ نفر قصد ترور یک آمریکایی ایرانی‌الاصل را داشتند

آمریکا: ۳ نفر قصد ترور یک آمریکایی ایرانی‌الاصل را داشتند ادعای وزیر دادگستری آمریکا: به سه نفر اتهام تلاش برای ترور یک شهروند آمریکایی ایرانی‌الاصل را وارد کردیم. 🔹این سه فرد که مرتبط با ایران بوده و در نیویورک بازداشت شدند!

آمریکا: ۳ نفر قصد ترور یک آمریکایی ایرانی‌الاصل را داشتند

ادعای وزیر دادگستری آمریکا: به سه نفر اتهام تلاش برای ترور یک شهروند آمریکایی ایرانی‌الاصل را وارد کردیم.

🔹این سه فرد که مرتبط با ایران بوده و در نیویورک بازداشت شدند!