آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی تغییر می‌کند
آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی تغییر می‌کند

🔻آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی تغییر می‌کند معاون پلیس راهور فراجا:تمام فرآیند آموزش رانندگی و برگزاری آزمون تئوری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. 🔹اکنون مراحل صدور گواهینامه الکترونیکی است و افراد پرونده الکترونیکی دارند و رفتار آنها در آن پرونده ثبت می‌شود و گواهینامه‌ها به صورت هوشمند صادر می‌شوند.

🔻آموزش و آزمون گواهینامه رانندگی تغییر می‌کند

معاون پلیس راهور فراجا:تمام فرآیند آموزش رانندگی و برگزاری آزمون تئوری به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

🔹اکنون مراحل صدور گواهینامه الکترونیکی است و افراد پرونده الکترونیکی دارند و رفتار آنها در آن پرونده ثبت می‌شود و گواهینامه‌ها به صورت هوشمند صادر می‌شوند.