آِغاز نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس و مدیران سازمانها و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی
آِغاز نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس و مدیران سازمانها و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی

اختصاصی تایسیز آذربایجان آِغاز نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس و مدیران سازمانها و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی

اختصاصی تایسیز آذربایجان

آِغاز نشست رئیس مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس و مدیران سازمانها و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی