آیا ۱۰۰ روز ناآرامی برای کشور کافی نبود؟
آیا ۱۰۰ روز ناآرامی برای کشور کافی نبود؟

🔻واکنش روزنامه اصولگرا به از سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب؛ آیا ۱۰۰ روز ناآرامی برای کشور کافی نبود؟ روزنامه فرهیختگان نوشت: سوالی مهم از مسئولان و تصمیم‌گیران، آیا از نگاه شما ۱۰۰ روز ناآرامی به‌همراه عواقب و هزینه‌های سنگین و تلخ آن برای کشور کافی نبود که گوش‌تان را به چنین اظهارات نسنجیده‌ای می‌سپارید؟ 🔹آیا […]

🔻واکنش روزنامه اصولگرا به از سرگیری ارسال پیامک کشف حجاب؛ آیا ۱۰۰ روز ناآرامی برای کشور کافی نبود؟

روزنامه فرهیختگان نوشت: سوالی مهم از مسئولان و تصمیم‌گیران، آیا از نگاه شما ۱۰۰ روز ناآرامی به‌همراه عواقب و هزینه‌های سنگین و تلخ آن برای کشور کافی نبود که گوش‌تان را به چنین اظهارات نسنجیده‌ای می‌سپارید؟

🔹آیا برخورد با مساله کاملا فرهنگی حجاب با ابزار‌هایی همچون نیروی انتظامی، پیامک تذکر و جریمه مالی، ترویج یک نگاه کالایی به ارزشی چون حجاب نیست؟