آیت الله جوادی آملی:مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاس باشد، شکست حتمی است
آیت الله جوادی آملی:مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاس باشد، شکست حتمی است

آیت الله جوادی آملی:مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاس باشد، شکست حتمی است ▫️آیت الله العظمی جوادی آملی تأکید کردند که داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است، رهبر اگر علی بن ابیطالب علیه السلام هم باشد، مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاسی و نجومی باشد، شکست […]

آیت الله جوادی آملی:مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاس باشد، شکست حتمی است

▫️آیت الله العظمی جوادی آملی تأکید کردند که داشتن رهبر خوب یک طرف قضیه است، رهبر اگر علی بن ابیطالب علیه السلام هم باشد، مادامی که مسئولین بی ‏عرضه باشند و در جامعه اختلاسی و نجومی باشد، شکست حتمی است