آیت الله جوادی آملی: همه تلاش کنند با «عمل» به وظایف به دیگران درس دهند
آیت الله جوادی آملی: همه تلاش کنند با «عمل» به وظایف به دیگران درس دهند

🔻آیت الله جوادی آملی: همه تلاش کنند با «عمل» به وظایف به دیگران درس دهند 🔹انسان تا مادامی که در مسئولیت و مدیریتی هست و کار دست اوست، باید تلاش کند آبرومندانه زندگی کند، نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد. 🔹ما دو مدرسه و مکتب داریم، یکی همین مکتب و درسی است […]

🔻آیت الله جوادی آملی: همه تلاش کنند با «عمل» به وظایف به دیگران درس دهند

🔹انسان تا مادامی که در مسئولیت و مدیریتی هست و کار دست اوست، باید تلاش کند آبرومندانه زندگی کند، نه بیراهه برود و نه راه کسی را ببندد.

🔹ما دو مدرسه و مکتب داریم، یکی همین مکتب و درسی است که می خوانیم و یاد می گیریم که این در حوزه و دانشگاه و کار طلبه ها و دانشجو است، اما یک مکتبی هم داریم که کتاب و حرف تنها در آن نیست، بلکه با فعل و عمل خود درس می دهند، و این مکتب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است که باید همه تلاش کنند به تأسی از آن بزرگواران، نه با قول و حرف، که با عمل به وظایف، به دیگران درس دهند.