آیت الله سید یحیی جعفری دعوت حق را لبیک گفت
آیت الله سید یحیی جعفری دعوت حق را لبیک گفت

آیت الله سید یحیی جعفری دعوت حق را لبیک گفت آیت الله سید یحیی جعفری نماینده سابق ولی فقیه در استان،  امام جمعه سابق کرمان و رئیس شورای حوزه های علمیه استان کرمان ساعتی قبل دعوت حق را لبیک گفت.  🔹بیماری مزمن فشارخون و کهولت سن علت فوت ایشان اعلام شده است.

آیت الله سید یحیی جعفری دعوت حق را لبیک گفت

آیت الله سید یحیی جعفری نماینده سابق ولی فقیه در استان،  امام جمعه سابق کرمان و رئیس شورای حوزه های علمیه استان کرمان ساعتی قبل دعوت حق را لبیک گفت. 

🔹بیماری مزمن فشارخون و کهولت سن علت فوت ایشان اعلام شده است.