آیت الله نوری همدانی: رضایت مردم از وضعیت زندگی‌شان مهمتر از گزارش مسئولان است
آیت الله نوری همدانی: رضایت مردم از وضعیت زندگی‌شان مهمتر از گزارش مسئولان است

آیت الله نوری همدانی: رضایت مردم از وضعیت زندگی‌شان مهمتر از گزارش مسئولان است 🔹 گزارش مسئولان در خصوص مسائل کشور مهم است اما مهم این است که مردم از وضعیت زندگی خود راضی باشند، گاهی خرید یک کیلو میوه برای برخی خانواده‌ها دشوار است. 🔹 باید رضایت مردم را جلب کنیم، هر وقت مردم […]

آیت الله نوری همدانی: رضایت مردم از وضعیت زندگی‌شان مهمتر از گزارش مسئولان است

🔹 گزارش مسئولان در خصوص مسائل کشور مهم است اما مهم این است که مردم از وضعیت زندگی خود راضی باشند، گاهی خرید یک کیلو میوه برای برخی خانواده‌ها دشوار است.

🔹 باید رضایت مردم را جلب کنیم، هر وقت مردم گفتن از زندگی خود راضی هستیم یعنی نظام اسلامی توانسته موفق عمل کند.