ابتکار: اگر در ماجرای مهسا امینی یک عذرخواهی ساده می شد آن اتفاقات پیش نمی آمد
ابتکار: اگر در ماجرای مهسا امینی یک عذرخواهی ساده می شد آن اتفاقات پیش نمی آمد

ابتکار: اگر در ماجرای مهسا امینی یک عذرخواهی ساده می شد آن اتفاقات پیش نمی آمد معاون امور زنان و خانواده در دولت روحانی در برنامه شیوه:کاش به جای من یکی از فعالین زن منتقد دعوت می شد 🔹تا وقتی که در دولت هم بودم تریبونی نداشتیم. باید صداها را شنید 🔹باید رسانه ملی اجازه […]

ابتکار: اگر در ماجرای مهسا امینی یک عذرخواهی ساده می شد آن اتفاقات پیش نمی آمد

معاون امور زنان و خانواده در دولت روحانی در برنامه شیوه:کاش به جای من یکی از فعالین زن منتقد دعوت می شد

🔹تا وقتی که در دولت هم بودم تریبونی نداشتیم. باید صداها را شنید

🔹باید رسانه ملی اجازه دهد مسایل منتقدین و معترضین شنیده شود

🔹خیلی خواسته های مطرح یا همین شعار زن زندگی ازادی با شعارهای دینی و انقلابی و آرمان های امام ما همخوانی دارد

🔹باید ببینیم چه شده که جوان وجود آزادی را درک نمی کند

🔹قانون اساسی ما آزادی را تاکید می کند

🔹نگران چیزی نباشیم! صدمه برخوردهای قهری بیشتر مخرب است