ابلاغ تعرفه دندانپزشکی برای اولین بار در کشور
ابلاغ تعرفه دندانپزشکی برای اولین بار در کشور

🔻ابلاغ تعرفه دندانپزشکی برای اولین بار در کشور صادقی، رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت: از ۷۰۰ خدمت حوزه دندانپزشکی ۲۶۷ خدمت تعرفه دار شده است. برای اولین بار آذر ماه امسال تعرفه دندانپزشکی بعد از ۴۰ سال ابلاغ شد و جز حرفه‌ای را در همه بخش‌ها یکسان دیده ایم. 🔹به جز کلینیک‌ها بالغ […]

🔻ابلاغ تعرفه دندانپزشکی برای اولین بار در کشور

صادقی، رئیس اداره دندانپزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت: از ۷۰۰ خدمت حوزه دندانپزشکی ۲۶۷ خدمت تعرفه دار شده است. برای اولین بار آذر ماه امسال تعرفه دندانپزشکی بعد از ۴۰ سال ابلاغ شد و جز حرفه‌ای را در همه بخش‌ها یکسان دیده ایم.

🔹به جز کلینیک‌ها بالغ بر ۲۴ هزار مطب دندانپزشکی در کشور داریم که در سال ۱۴۰۰ از این مراکز ۳۰ هزار بازدید انجام شده است.